Công ty TNHH Hồ tiêu Vĩnh Linh

Tiền thân trước đây nguyên là trang trại trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái trên diện tích gần 20ha. Trong đó: diện tích cà phê trồng năm 1990 là 10ha, trồng hồ tiêu là 6ha, trồng cây ăn trái 2ha, nhà làm việc, sân phơi gần 2ha.

Hồ tiêu Vĩnh Linh

Hồ tiêu Vĩnh Linh sau 3 năm trồng: cành cấp 1 dài, ra nhiều hoa, tỷ lệ đậu trái cao, phát triển nhanh. Khi vào thời kỳ kinh doanh ổn định: thân khỏe, cành cấp 1, cành cấp 2 phát triển mạnh, nhiều trái, nóng dài từ 11-13cm, năng suất ổn định từ 5kg – 7kg tiêu khô/trụ.Hồ tiêu Vĩnh Linh thu hoạch vào tháng 2 hàng năm, lúc cây phát triển mạnh, năng suất cao 7kg – 10kg tiêu khô/trụ.

  • 1

Liên kết website

Mở liên kết
Bottom