Ðắk Nông hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cà phê và hồ tiêu

15/02/2023 08:33:05 GMT+7

Danh sách địa bàn được phê duyệt hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây cà phê, gồm: 58 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố. Trong đó, huyện Đắk Mil có 9 xã; huyện Đắk R'lấp có 5 xã; huyện Đắk Song có 9 xã, thị trấn; huyện Cư Jút có 8 xã, thị trấn; huyện Tuy Đức có 6 xã; huyện Krông Nô có 11 xã, thị trấn; huyện Đắk Glong có 7 xã và TP. Gia Nghĩa có 3 xã, phường.

Ảnh minh họa

Danh sách địa bàn được phê duyệt hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây hồ tiêu, gồm: 53 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố. Trong đó, huyện Đắk Mil có 9 xã; huyện Đắk R'lấp có 5 xã; huyện Đắk Song có 9 xã, thị trấn; huyện Cư Jút có 8 xã, thị trấn; huyện Tuy Đức có 6 xã; huyện Krông Nô có 10 xã, thị trấn; huyện Đắk Glong có 3 xã và TP. Gia Nghĩa có 3 xã, phường.

Các địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây cà phê và cây hồ tiêu theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 của Thủ tướng.

Bình Minh

Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

TIN NỔI BẬT

Giá hồ tiêu chạm mốc 80.000 đồng/kg - tín hiệu vui cho nông dân

Từ đầu năm đến nay, giá hồ tiêu trong nước liên tục tăng và chạm ngưỡng 80.000 đồng/1 kg. Giá tiêu tăng giúp nông dân tự tin hơn trong việc đầu tư, chăm sóc, nâng cao chất lượng vườn cây.

Liên kết website

Mở liên kết
Bottom