Tạo lập, quản lý chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hồ tiêu

10/01/2022 10:58:31 GMT+7

Đề tài do cử nhân Dương Thành Long, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và sở hữu trí tuệ CIPTEX làm chủ nhiệm. Sau hơn 2 năm triển khai, đề tài đã giúp tỉnh tạo lập thành công Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) đầu tiên của cả nước nói chung và Đắk Nông nói riêng cho sản phẩm hồ tiêu.

Thành viên Hội đồng tham gia đánh giá về những kết quả của đề tài

Chủ nhiệm đề tài đã xây dựng được cơ chế bảo hộ CDĐL “Đắk Nông” và mô hình quản lý, hệ thống văn bản làm cơ sở cho hoạt động quản lý, sử dụng CDĐL.

Ngoài ra, đề tài đã áp dụng thành công mô hình vào thực tế thông qua việc trao quyền sử dụng CDĐL cho 16 đơn vị đáp ứng điều kiện sử dụng…

Cùng với những ý kiến đánh giá, góp ý của thành viên Hội đồng, chủ nhiệm đề tài tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và bàn giao cho địa phương để triển khai rộng rãi trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Lê Dung

nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

TIN NỔI BẬT

Nông dân từng bước đưa chuyển đổi số vào sản xuất

Hiện nay, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã từng bước tiếp cận với CĐS để nâng cao giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Liên kết website

Mở liên kết
Bottom