Cắt tiêu thân trong 12 tháng tuổi để ươm giống

08/07/2015 14:46:39 GMT+7

Cắt tiêu thân trong 12 tháng tuổi để ươm giống

TIN NỔI BẬT

Sản xuất tiêu hữu cơ bền vững

Trong bối cảnh hồ tiêu Tây Nguyên đang điêu đứng thì thương hiệu hồ tiêu hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang vẫn từng bước khẳng định với đầu ra ổn định, giá bán tốt.

Liên kết website

Mở liên kết
Bottom